عکس 1رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اخلاق سنگر قانون را فتح و در جایگاه قانون قرار گیرد و همه مراحل قانونگذاری بر اساس اخلاق شکل بگیرد قانون در خدمت جامعه خواهد بود

Published in اخبار

بیانیه پایانی کنفرانس بین المللی اخلاق و قانون جمعه شب به دو زبان فارسی و عربی قرائت شد. این کنفرانس از روز پنجشنبه در قم آغاز و امشب به کار خود پایان داد.

Published in اخبار

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAمعاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اهمیت مفهوم نظم عمومی در فرآیند قانون‌گذاری، ما را ناگزیر از شناسایی و تبیین آن می‌کند و به صورت سنتی نظم عمومی با مفهوم اخلاق حسنه پیوند خورده است.

Published in اخبار

81626653 6484996رییس دانشکده حقوق دانشگاه مفید قم گفت: حقوق در ابعاد مختلف توسعه و نفوذ خود را مرهون اصول اخلاق است و پاره ای از اصول اخلاقی، عینی و پایه ای در شمار اصول بنیادین و هسته ای اخلاق قرار دارند که برای هر نظام اجتماعی، موجه و مطلوب ضروری هستند.

Published in اخبار

کلی سهبرخی شخصیت های علمی جهان اسلام  در نشست های تخصصی کنفرانس بین المللی اخلاق و قانون دیدگاه های خود پیرامون رابطه اخلاق و قانون با نگاهی فقهی و حقوقی بیان کردند.

Published in اخبار

عکس دومهمترین نکته های تقنینی نشست های تخصصی اخلاق و قانون با موضوع تقنین اخلاق به شرح زیر است:

Published in اخبار

کلی سهنماینده مجمع جهانی فقه اسلامی گفت: امروز جهان اسلام برای رهایی از بسیاری از مشکلات و حل چالش ها و معضلات پیش رو، باید اخلاق اسلامی و آموزه های دینی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.

Published in اخبار

IMAGE635684495746520748رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رجوع به اخلاق چاره رفع مشکلات است گفت: خلاء های قانونی را باید با پوشاندن لباس اخلاق به تن قانون پر کرد.

Published in اخبار

سومین پیش نشست کنفرانس بین المللی اخلاق و قانون با موضوع " انعطاف پذیری قانون در مرحله تصویب و اجرا با نظریه پردازی دکتر حسین مهرپور رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزارشد.

Published in اخبار

قم – همايش بين المللي فقه و قانون كه از عصر چهارشنبه با حضور شخصيت هايي از كشورهاي مختلف جهان در قم برگزار شده بود جمعه شب با سخنرانی آیت الله عبدالله جوادی آملی به كار خود پايان داد.