آیت الله دکتر احمد بهشتی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مقاله  خود را با موضوع"اخلاق و احترام به قانون" در دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان اخلاق و قانون ارائه داده است.

Published in اخبار

دکتر محمد طی از میهمانان دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون مقاله خود را با موضوع " اخلاق و قانون، سازگاری و ناسازگاری" ارائه داده است.

Published in اخبار

دکتر محسن جوادی عضو هیات علمی دانشگاه قم  مقاله ای خود را تحت عنوان " خیرات پایه دلائل اخلاقی یا حقوقی" در دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان اخلاق و قانون  ارائه داد.

Published in اخبار

دکتر ناصر قربان نیا عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم است که مقاله خود را با موضوع" مبادی، قلمرو و زمینههای اعتبار تقنین اخلاق" در دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان اخلاق و قانون ارائه داده است .

Published in اخبار

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران مقاله خود با موضوع " بررسی رابطه گزاره های اخلاقی و قانون در حکومت اسلامی" را در دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان اخلاق و قانون ارائه داد.

Published in اخبار

دکتر احمد یامان  مقاله  خود را تحت عنوان زمینه اخلاقی قانونگذاری در قرآن در دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان اخلاق و قانون ارائه داده و چکیده آن به شرح زیر است.

Published in اخبار

وجدان جمعی نیروی سازنده قانون اخلاقیعنوان مقاله دکتر سید احمد حبیب نژاد عضو هیات علمی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی است که در دومین کنفرانس بین المللی اخلاق و قانون ارائه شد.

Published in اخبار

حسین مهرپور

 انعطاف پذیری قانون در مرحله تصویب و اجرا  عنوان مقاله دکتر حسین مهرپور رییس دانشکده حقوق دانشکده شهید بهشتی در دومین کنفرانس بین المللی اخلاق و قانون است.

Published in اخبار

چرایی و چگونگی تقنیین اخلاق”  عنوان مقاله دکتر محمود حکمت‌نیا مدیر هسته مسوولیتمدنی مرکز، است که در دومین کنفرانس بین المللی اخلاق و قانون با نگاهی فقهی و حقوقی ارائه شده است.

Published in اخبار

اخلاق و قانونشخصیت برجسته لبنانی از جمهوری اسلامی ایران به خاطر برگزاری کنفرانس بین المللی اخلاق و قانون با نگاهی فقهی و حقوقی تقدیر کرد و گفت: ایران به گسترش فرهنگی اهتمام دارد که از ملت‌ها فراتر رفته و مشکلاتی را مطرح می‌کند که مورد نیاز بشر امروز است.

Published in اخبار