چشم انداز رابطه فقه، اخلاق و قانون /حجت الاسلام و المسلمین دکتر خالد غفوری

حجت الاسلام والمسلمین دکتر خالد غفوری استاد حوزه علمیه قم مقاله ای تحت عنوان « چشم انداز رابطه فقه، اخلاق و قانون» را در دومین کنفرانس بین المللی اخلاق و قاون با نگاهی فقهی و حقوقی ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی، چکیده این مقاله به شرح زیر است.

فقه، اخلاق و قانون، مقولاتی هستند که بسیار با آنها روبرو می¬شویم و انسان با وجدان عرفیش درمی یابد که میان این سه مقوله، ارتباطی وجود دارد. اما منطق علمی اقتضاء می کند که این رابطه را تحلیل و ماهیت این رابطه را به طور دقیق بیان کنیم. سئوال این است که آیا بین این سه مقوله، نقاط اشتراک وجود دارد؟ این نقاط اشتراک کدامند؟ آیا میان آنها نقاط امتیاز وجود دارد؟ و آن نقاط امتیاز کدامند؟ چنانچه این پرسشها پاسخ داده شود، چه تأثیری برتعامل و رابطه میان این مقولهها دارد؟

اینها پرسشهایی است که تلاش می کنیم در این مقاله به آنها پاسخ دهیم.

دکتر خالدالغفوری اهداف و فوائد تحقیق خود را " تأکید بر مسئولیت اخلاقی قانون¬گذار و خارج کردن آن از حالت پند و اندرز به مرحله عینی و عملی"، "تلاش در جهت راندن مقوله های اخلاقی به سمت عرصه های گسترده اجتماعی و رفتارهای عام اجتماعی و درجا نزدن در دایره محدود فردی" و "تلاش در جهت کشف بخشی از شاخصه¬های برتری فقه و پیشگامی آن در زمینه بهره گیری از قضایای اخلاقی" ذکر کرد.

مهمترین نتایج بحث:

امکان اعطاي نقش مؤثر به اخلاق درعرصه قانون¬گذاری، بلکه ضرورت آن؛

بهره مندی قانون گذار از تجربه فقهی در فرایند پیوند بین اخلاق واحکام؛

خطرناک بودن جدايی و عدم تعامل اخلاق و قانون.