اولین پیش نشست کنفرانس بین المللی رابطه اخلاق و قانون با نگاهی فقهی و حقوقی برگزار شد

اولین پیش نشست کنفرانس بین المللی رابطه اخلاق و قانون با نگاه فقهی و حقوقی با موضوع" چرایی و چگونگی تقنین اخلاق" از طرف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دانشگاه مذاهب اسلامی تهران برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در این پیش نشست علمی دکتر حکمت نیا به عنوان ارائه دهنده بحث حاضر و دکتر حمید محمدی نیز به نقادی این مبحث پرداخت.

 بر اساس این گزارش، دکترمحمود  حکمت نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی و دکتر محمدی از صاحب نظران حقوقی کشور هستند.

دکتر حکمت نیا بحث خود را با این موضوع آغاز کرد که در اخلاق، حقوق، فقه، عرف و عادت همیشه یک عنصر مهم است و ان سخن از التزام است و گاه سخن از الزام، یعنی خاستگاه الزام و التزام در درون ما می باشد ولی چه چیزی باعث می شود که ما خود را ملزم بدانیم و کجا می توان التزام را به الزام تعریف کرد.؟

 وی بحث خود را حول این محور ادامه داد و بعد از آن نیز دکتر حمید محمدی علاوه بر نقد مباحث ارائه شده، دیدگاه خود را در مورد موضوع پیش نشست ارائه داد.

در این نشست برخی اساتید، محققان، پژوهشگران و صاحب نظران از حوزه علمیه قم، مجلس شورای اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی و سایر مراکز و دستگاه های علمی و اجرایی حضور داشتند.

 در این مراسم همچنین برخی افراد حاضر در پیش نشست مباحث خود را در قالب طرح سوال، ارائه دیدگاه و پیشنهاد مطرح کردند.

 کنفرانس بین المللی رابطه اخلاق و قانون با نگاهی فقهی و حقوقی روزهای هفتم و هشتم خردادماه سال 1394 به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار می شود.

 در این کنفرانس قرار است از طرف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، شخصیت هایی از کشورهای مختلف اسلامی و اندیشمندانی از جهان اسلام به ارائه مقالات  بپردازند.

اولین کنفرانس بین المللی فقه و قانون نیز در سال 1391 در قم برگزار شده بود.