محورهای کنفرانس پیشین

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محور اول : امكانات و ويژگي هاي فقه و قانون


الف) امكانات و ويژگي هاي فقه اسلامي؛
ب) امكانات و ویژگی های قانون؛
ج) مشابهت ها و تفاوت هاي فقه و قانون از منظر:
- ترمینولوژی و ادبیات؛
- اهداف و غایات؛
- مسئوليت پذيري در برابر جامعه؛
- ارتباط با ديگر زمينه هاي علمي؛

محور دوم : منابع تامین کننده محتوای قانون


الف) فقه به مثابه آبشخور مضامین قانون (مبانی و گستره آن)
ب) نقش حاکم و قانونگذار در تهیه مواد قانونی؛
ج) جايگاه مصلحت اجتماعي در قانون گذاري؛
د) منطقه الفراغ در فقه و مسئولیت های قانونگذار در ارتباط با آن؛
هـ) حوزه مباحات در فقه و تبدیل آن به قوانین: امكان و شروط تبديل آن؛
و) لزوم همخواني قانون با فقه يا كفايت عدم مخالفت؛

محور سوم : فقه موجود و قانونگذاري


الف) توانايي فقه موجود در حمایت از فرایندهای قانونگذارانه و قابلیت آن در تامين نياز هاي عرصه قانونگذاری (توضیح نقاط ضعف و قوت)؛
ب) راه هاي رفع كمبودهاي فقه موجود در زمينه قانون؛
ج) موانع قانونگذاري بر اساس فقه موجود و راه هاي برداشتن آن ها؛
د) ايجاد رشته علمي و تخصصي با نام فقه قانون و راه هاي تحقق آن به شیوه ای تطبیقی؛

بازدید 1166 بار