محقق نيجريه اي: فقه اسلامي وسيع تر و گسترده تر از قانون است

Rate this item
(0 votes)

قم – محقق و اندشيمند نيجريه اي گفت: فقه و شريعت اسلامي در عرصه هاي مختلف بسيار قوي تر و گسترده تر از حقوق است بنابراين ما نياز مبرم به برگزاري همايش بين المللي فقه و قانون برای ایجاد ارتباط میان این دو داريم.

 به گزارش روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، دكتر محمد حمد كنان ميغا در سومين روز از همايش بين المللي فه و قانون در قم خاطرنشان كرد: هدف اين همايش بين المللي باطل اعلام كردن قانون نيست بلكه انگيزه اصلي قانونمند كردن فقه است.

 وي گفت: اندشيمندان امت اسلامي اگر اگر اراده سياسي داشته باشند مي توانند رابطه فقه و قانون را به صورت عملي اجراء كنند.

 كنان ميغا افزود: مصلحت با معيار درست عقل و نقل همراه باشد، عقل سالم آن است كه همراه با فطرت و بدور از خرافات و بدعت باشد .

 وي ادامه داد: اساس دين بر اساس حكمت و سعادت همه بشريت است، قانونگذاري فقهي نبايد بر اساس مقاصد شريعت و هواي نفس باشد، كساني كه در جايگاه قانونگذاري فقهي قرار مي گيرند بايد از تعصبات مذهبي دوري كنند.

 كنان ميغا افزود: هدف اصلي قانونگذار بايد به دست آوردن يك فقه مدرن به صورت معتدل و به دور هرگونه تعصب باشد، نيازهاي مسلمانان مي توانند از طريق قانونگذاري فقهي برطرف شود.

وي اظهار داشت: مصلحتي را كه در قانونگذاري دنبال آن هستيم را نمي شود با با عقل به دست آورد، مصلحت فقه اسلامي هميشه همراه با وحي است

 وي گفت: قانونمند كردن فقه يك ضرورت و نياز اساسي انسان هاي امروز است، ما نيازمند نمايش يك فقه معتدل و مناسب فطرت و دور از تعصبات و بدعت ها مي باشيم، بايد قانونگذاري را به مجتهدان و فقها بدهيم و اجراي آن را نيز به قضات در دادگاه ها، بدون اينكه فشاري متوجه نظام ايجاد شود .

Read 1024 times