استاد اهل كشور مغرب: قانون در جهان اسلام باید با روح شریعت و مصالح امت اسلام هماهنگ باشد

Rate this item
(0 votes)

قم – یك استاد و محقق اهل كشور مغرب گفت: در صورتی كه قانون و قانونگذاری در جهان اسلام با روح شریعت، عدالت و مصالح امت اسلام هماهنگ باشد تقریب میان مذاهب اسلامی ایجاد و تقویت خواهد شد.

   به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلسا، 'محمد تهامی'  در همایش بین المللی فقه و قانون در سخنانی خاطرنشان كرد: وی افزود: تحكیم جبهه داخلی دولت اسلامی و توانمند سازی جهان اسلام در برابر اختلافات و دشمنان مشترك، تنها با وحدت اسلامی حاصل خواهد شد.

وی گفت: تقنین بر اساس مشاركت همه علمای اسلام می تواند از مظاهر اصلی قانونگذاری اسلامی و وحدت میان جهان اسلام باشد.

وی گفت: جهان اسلام به عنوان نمونه می تواند روی معاملات ، قانون واحدی داشته باشد .

تهامی با اشاره به اینكه قانون بر اساس شریعت اسلامی در جهت وحدت بین مذاهب اسلامی بسیار موثر است، گفت: اگر علما، فقها و پیروان مذاهب در بحث قانونگذاری مشاركت داشته و تضارب آراء وجود داشته باشند وحدت میان مذاهب اسلامی تقویت می شود.

وی در ادامه به تشریح آرا مخالفان و موافقان رابطه فقه و قانون در زمینه قانونی كردن احكام شریعت و اهمیت آنها در حال و آینده، پرداخت.

اولین همایش بین المللی فقه و قانون با حضور كارشناسانی از كشورهای مختلف اسلامی از جمله لبنان، مصر، عراق، عربستان، مصر، تونس، نیجر، مالزی، عراق و تركیه از سوی مركز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم با هدف استفاده از ظرفیت های فقهی در امر قانونگذاری ترتیب یافته است.

در این همایش سه روزه مقالاتی با موضوعاتی چون مباحث توصیفی و تحلیلی ورود به بحث رابطه فقه و قانون، دیدگاه‌ها در نوع رابطه فقه و قانون، فرضیه‌ها و پیشنهادها، فقه و رابطه آن با حوزه‌های خاص قانون و راه حل‌های روشی در سامان‌بخشی به رابطه فقه و قانون ارائه می شود. 

Read 640 times