هجمه شدید غربی ها به علوم اسلامی

Rate this item
(0 votes)

يك مدرس و محقق تركيه اي گفت: جهان غرب با ابزارهاي مختلف دنبال از صحنه خارج كردن ديگران خصوصا مسلمانان در مباحث علمي مي باشند و علوم اسلامي را با هجمه هاي شديدي مواجه كردند.

 به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات اسلامي مجلس، محمد زاهد جهول در سومين روز از همايش بين المللي فقه و قانون در قم خاطرنشان كرد: بسياري از غربزگان تلاش مي كنند كه تحت تاثير تفكر و القائات غربي، تمدن و فرهنگ اسلامي را به چلش بكشانند ولي قطعا موفق نخواهند شد.

 وي اظهار داشت:آنها با كمك ايادي خود سعي دارند اسلامي جديدي كه همپيمان ديكتاتوري، ظلم و در تضاد با دمكراسي و حقوق بشر است را به دنيا معرفي كنند .

 جهول گفت: بسياري از فرهيختگان عربي در بررسي ميراث فرهنگي اسلامي و مدرنسيم غربي دچار غرب زدگي شده اند، بسياري از مستشرقان كه معتقد به مساله قبض هستند  مطالعات خود را از صدر اسلام آغاز كرده و در مورد پيدايش قرآن، حديث و انديشه هاي اسلامي سعي دارند با بررسي مسائل قبلي،  اسلام را دين ناتواني معرفي كنند.

 وي اظهار داشت:  انها مي خواهند با برخي مطالعات ناقص و جهلي القاء‌ كنند كه دين اسلام برگرفته از تعاليم يهود و مسيحيت است.

 جهول گفت: آنها همچنين دنبال اين هستند كه پايه هاي قوانين اسلامي را با اضافه كردن قوانين غربي سست كنند و به جاي فقه و شريعت در كشورهاي اسلامي، قوانين موضوعه ايجاد شود.

 جهول تصريح كرد: البته غرب زدگان نتوانستند تئوري هاي غربي را در كشورهاي اسلامي جابيندازند، ولي دنبال اين هستند كه فقه اسلامي را برگرفته از قوانين روماني، ‍ژرمني و .. بدانند، در حالي كه قوانين اسلام  بسيار جامع و كامل در هر زمان پاسخگوي نيازهاست.

وي ادامه داد: قابليت مهم فقه اسلامي در اجتهاد است، قانون اسلامي مي تواند سعادت، مساوات، مشورت، آزادي و...  را مطرح كند.در اسلام هر كس بايد به خود خرده بگيرد نه به ديگران، 

Read 1081 times