قم – همايش بين المللي فقه و قانون كه از عصر چهارشنبه با حضور شخصيت هايي از كشورهاي مختلف جهان در قم برگزار شده بود جمعه شب با سخنرانی آیت الله عبدالله جوادی آملی به كار خود پايان داد.

رییس مركز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر فقه خود را از قانون دور نگه دارد منزوی خواهد شد چرا كه قانون در همه زمینه ها حضور علمی و عینی دارد .

قم- آیت الله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید با اشاره به اینکه کشورهایی که به فقه تکیه نکرده اند حقوق آنها پایه علمی ندارد، گفت:  فقه پایه علمی قانون است و اجرای مباحث مهمی از جمله عدالت در پرتو فقه و حكم الهی محقق می شود.

قم – محقق و اندشيمند نيجريه اي گفت: فقه و شريعت اسلامي در عرصه هاي مختلف بسيار قوي تر و گسترده تر از حقوق است بنابراين ما نياز مبرم به برگزاري همايش بين المللي فقه و قانون برای ایجاد ارتباط میان این دو داريم.

قم – یك استاد و محقق اهل كشور مغرب گفت: در صورتی كه قانون و قانونگذاری در جهان اسلام با روح شریعت، عدالت و مصالح امت اسلام هماهنگ باشد تقریب میان مذاهب اسلامی ایجاد و تقویت خواهد شد.

يك مدرس و محقق تركيه اي گفت: جهان غرب با ابزارهاي مختلف دنبال از صحنه خارج كردن ديگران خصوصا مسلمانان در مباحث علمي مي باشند و علوم اسلامي را با هجمه هاي شديدي مواجه كردند.

اولین پیش نشست کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان رابطه فقه و قانون با رویکردنظری با نظریه پردازی دکتر حاجی ده آبادی و نقادی حجج اسلام والمسلمین علی اکبریان و علی شفیعی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی،  این پش نشست که در آبان ماه 1390 برگزار شد، متن کامل سخنان دکتر حاجی ده آبادی  و نقادان در فایل پیوست موجود است.

گفتنی است: کنفرانس بین المللی اخلاق و قانون در 27 و 28 بهمن ماه 1390 و با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در شهر مقدس قم برگزار شد.

صفحه1 از4