حقوق شناسی (دیباچه‌ای بر دانش حقوق)

Rate this item
(0 votes)
  • نویسنده (گان): محمد حسین ساکت
  • انتشارات: نشر ثالث، چاپ اول، تهران، 1387
  • صفحه: 487-507
  • عنوان فصل: فصل سوم: حقوق و اخلاق؛ فصل چهارم: حقوق نظم عمومی و اخلاق حسنه
Read 2908 times