مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام

Rate this item
(0 votes)
  • نویسنده (گان): مصطفی دانش‌پژوه
  • انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، قم، 1390
  • صفحه: 67-73
  • عنوان فصل: مبحث سوم: قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی
Read 9743 times