مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت

Rate this item
(0 votes)
  • نویسنده (گان): ناصر کاتوزیان
  • انتشارات: نشر میزان
  • صفحه: 353-385
  • عنوان فصل: رابطه فقه و حقوق
Read 4083 times