مبانی حقوق عمومی

Rate this item
(0 votes)
  • نویسنده (گان): ناصر کاتوزیان
  • انتشارات: نشر میزان، چاپ سوم، تهران، 1386
  • صفحه: 335-495
  • عنوان فصل: منابع ارزش‌ها، گفتار نخست: اخلاق منبع ارزش‌ها
Read 4408 times