نظریه اخلاقی توماس آکوئیناس: اخلاق مبتنی بر قانون طبیعی

Rate this item
(0 votes)
Read 4254 times