منتخب: رابطه اخلاق و حقوق کیفری

Rate this item
(0 votes)
  • نویسنده: سید علی آزمایش
  • منبع: حقوق :: قضاوت :: بهمن و اسفند 1386 - شماره 49
  • صفحه: 45 تا 46
Read 3422 times