اهداف کنفرانس رابطۀ اخلاق و قانون با نگاه فقهی و حقوقی

Rate this item
(1 Vote)

1.    شفاف‌سازی ارتباط اخلاق، فقه و قانون، از طریق مقایسۀ ماهیت گزاره‌های اخلاق، قانون و فقه؛

2.    بررسی چالش‌های قانون‌گذاری بر اساس فقه در رویارویی با اخلاق اسلامی؛

3.    ارتقای انطباق قانون با اسلام، از طریق تبیین جایگاه اخلاق در مبانی و منابع قانون‌گذاری اسلامی؛

4.    تضمین اعتدال در مدیریت فرهنگی جامعۀ اسلامی، از طریق امکان‌سنجی تقنین اخلاق، با گرایش سنجش محاسن و معایب آن؛

5.    زمینه‌سازی برای ارتقای ضمانت اخلاقی قانون‌گرایی، از طریق هماهنگ‌سازی نظام‌مند اخلاق و قانون؛

6.    تبیین تأثیر قانون‌گذاری و قانون‌گرایی بر اخلاق جامعه؛

7.    مقایسۀ اسلام با سایر مکاتب در مسئلۀ تأثیر و تأثر اخلاق و قانون.

Read 23526 times